Oversigt over naturture i Silkeborg Søhøjlandet

Solcelleanlægget i Fårvang

Tordag d. 14. juni 2018 kl 19:00

Besøg anlægget sammen med Gjern-Natur forening. Michael Graversgaard, Pure & Better Energy, vil vise rundt og fortælle om anlæggets opførelse og historie.

I sommeren 2016 opkøbte Pure & Better Energy området for at bygge et af landets største solcelleanlæg med en produktionskapacitet på 16 Mwh. Omkring 6000 solpaneler er placeret på et areal på 24 hektar og solpanelerne producerer strøm svarende til omkring 2500 husstandes forbrug. For enden af Erhvervsparken ligger i forvejen en høj jordvold og der er i forbindelse med anlægget etableret en udsigtsplatform, hvorfra man kan se ud over området.

Mødested: ved volden, vestenden af Erhvervsparken, Fårvang

Kørselsvejledning

Alle er velkomne, gratis for medlemmer af Gjern Natur, ikke-medlemmer kr. 30,-.


De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe

Søndag d. 17 juni 2018 kl. 13:00-15:00

Verner Dalsgaards plantage drives ekstensivt, og der er store bestande af priklæbet gøgeurt, skovgøgelilje, skovhullæbe samt liden vintergrøn.

Mødested: læssepladsen ved skoven, følg skiltene mod Hjortsballe-røserne, grusvejen lidt vest for Sepstrupvej 12, 8653 Them.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø i samarbejde med Dansk Botanisk Forening.

Turledere: Peter Lange, Silkeborg Kommune (tlf.: 89 70 20 85) og Verner Dalsgaard. Turen er en del af De vilde blomsters dag læs mere på http://vildeblomstersdag.dk 

 

Hør om skovens træer. Arrangement af Naturstyrelsen

D. 19. juni 2018 kl. 19:00 - 21:00

Kom og hør om træer, skovbrug og naturhensyn i skoven. Sønderskov indeholder usædvanligt mange arter af træer og buske, og usædvanlige individer. På turen skal vi høre om skovdyrkning og naturhensyn. undervejs skal vi bl.a. hilse på Danmarks højeste træ og den store 2 stammede eg.

Turleder: Skovfoged Thorbjørn Nørgaard og naturvejleder Jan Kjærgaard 

Pris: gratis 

Mødested: Rastepladsen midt i Sønderskov. Følg Paradisvej ca 3 km ud i skoven fra Virklund. 

Email: jkj@nst.dk, Tlf: 72543943


Vandretur

Onsdag 20. juni 2018 kl 19.00

1-1½ times vandretur med Gjern Natur foreningen i skoven ved Trollhytten og Gjern-Skannerup Kommuneplantage, hvor vi vil se på den meget specielle kildedal, der strækker sig ned mod Gjern Å samt gå forbi en eller flere af de bænke, Wilhelm Gernhammer opsatte i skoven.Undervejs vil Margaret Skovsen fortælle lidt om landskabsdannelsen og om bænkenes og kommuneplantagens historie.Terrænet er ret kuperet og turen egner sig ikke for dårligt gående eller til at medbringe barnevogne eller lign.

Arrangementet finder sted i samarbejde med Sankt Hans-udvalget Gjern, der efterfølgende sørger for kaffe og kage i bålhytten.

Turen er gratis. Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen ved Trollhytten, Troldbjergvej 6, Gjern

Kørselsvejledning

 

Åben tur til Den Genfundne Bro

D. 22. juni 2018 kl. 16:00 - 17:00

Mødested: Parkeringspladsen, Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup 

Email: jesa@horsen..., Tlf: 20436876


Naturpleje og Natravne

Torsag d. 28. juni 2018 kl. 20:00-23:30

Vi går en tur til Bøgelund Banke ved Vrads, nyder det storslåede landskab, hører om kommunens naturpleje i området og lytter til stilheden. Gåturen er på ca. 2 km. i stærkt kuperet terræn! Den medbragte kaffe/the indtages undervejs. Bagefter kører vi til St. Hjøllund Plantage hvor vi håber at høre og se natravnen. Turen slutter omkring kl. 23.30. Husk godt fodtøj, lidt til kaffepausen, myggeolie og evt. kikkert.

Mødested: P-pladsen ved Vrads Station, Lystrupmindevej

15, ml. Bryrup og Vrads.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

 

Vandretur i Frijsenborgskovene ved Pøt Mølle med Jens Knudsen

Onsdag d. 18. juli 2018 kl. 19:00

Gjern Natur foreningen går en lille tur i skovområdet og undervejs fortæller Jens Knudsen historier og anekdoter fra egnen. Husk aftenkaffe/forfriskning og fornuftigt fodtøj.

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-.

Mødested: P-pladsen ved Pøt Mølle.

Kørselsvejledning


Stenholt Mose

Torsdag d. 16. august 2018 kl. 19:00-20:30

Aftentur i Danmarks 3. største højmose. Vi går en tur i mosen og hører om tørvegravningen og den genopretning af højmosen, som Silkeborg Kommune har fået udført. Vi ser desuden på mosens karakteristiske plantesamfund.  Projektet er en del af EU Life projekt Life 70 - Rare Nature.

Mødested: Bedehøjvej, ca. 300 m. før Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang, parkering i vejkanten.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turleder: Bente Sørensen og Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune Natur og Miljø (tlf.: 89 70 15 22), samt lodsejer Jens Michael Frank.

 

Gjern Bakker

Tordag d. 23. august 2018 kl. 19:30-20:00

Gjern Bakker plantage er på ca. 45 ha., og overvejende bevokset med egekrat samt plantager af nåletræ. En del af plantagen bliver omlagt fra træproduktion til natur, og det betyder at der bliver etableret større lysåbne arealer, der bliver til hede og mose.

Mødested: P-pladsen P3, følg skiltene fra Svostrupvej mellem Gjern og Svostrup.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Kristoffer Jørgensen, Silkeborg Kommune Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

Del denne side