Oversigt over naturture i Silkeborg Søhøjlandet

 

Vandretur i Frijsenborgskovene ved Pøt Mølle med Jens Knudsen

Onsdag d. 18. juli 2018 kl. 19:00

Gjern Natur foreningen går en lille tur i skovområdet og undervejs fortæller Jens Knudsen historier og anekdoter fra egnen. Husk aftenkaffe/forfriskning og fornuftigt fodtøj.

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-.

Mødested: P-pladsen ved Pøt Mølle.

Kørselsvejledning


Stenholt Mose

Torsdag d. 16. august 2018 kl. 19:00-20:30

Aftentur i Danmarks 3. største højmose. Vi går en tur i mosen og hører om tørvegravningen og den genopretning af højmosen, som Silkeborg Kommune har fået udført. Vi ser desuden på mosens karakteristiske plantesamfund.  Projektet er en del af EU Life projekt Life 70 - Rare Nature.

Mødested: Bedehøjvej, ca. 300 m. før Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang, parkering i vejkanten.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turleder: Bente Sørensen og Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune Natur og Miljø (tlf.: 89 70 15 22), samt lodsejer Jens Michael Frank.

 

Gjern Bakker

Tordag d. 23. august 2018 kl. 19:30-20:00

Gjern Bakker plantage er på ca. 45 ha., og overvejende bevokset med egekrat samt plantager af nåletræ. En del af plantagen bliver omlagt fra træproduktion til natur, og det betyder at der bliver etableret større lysåbne arealer, der bliver til hede og mose.

Mødested: P-pladsen P3, følg skiltene fra Svostrupvej mellem Gjern og Svostrup.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Kristoffer Jørgensen, Silkeborg Kommune Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

Del denne side