Organisationen bag VisitSilkeborg

VisitSilkeborg er både en erhvervsdrivende fond og en forening,
som i det daglige drives som én enhed. VisitSilkeborg
arbejder som destinationsorganisation (DMO) strategisk
og operationelt med turismeudvikling, markedsføring
og gæsteservice i Silkeborg og Søhøjlandet.

Det strategiske fundament for VisitSilkeborg er, at vi på
tværs af sektorer, ønsker at medvirke til at øge kvaliteten
i det oplevede turismeprodukt, herunder at sætte de
forskellige dele af oplevelsen sammen, så gæsten kan se
helhedsbaserede oplevelsesmuligheder i Silkeborg. Visit-
Silkeborg ønsker hermed at medvirke til mersalg og øge
turismeomsætningen hos aktørerne i Silkeborg.

Del denne side

Bestyrelse VisitSilkeborg

Henning Kristiansen - Campingvært Silkeborg Sø Camping/Formand

Knud Bundgaard - Adm. direktør Ferskvandscentret/ Næstformand

Helle Arildsen Munk - hoteldirktør Radison Blu Papirfabrikken

Mads Rugholm - Direktør Silkeborg/Ry Golfklub

Erik Johannes Møller - Nordisk Company

Steen Vindum - Borgmester i Silkeborg

Hans Jørgen Okholm - Byrådsmedlem

Thomas Klostergaard - Direktør Hjejlen A/S

Kurt Pedersen - Formand for Silkeborg Turist- og Regattaforening

 

Den daglige ledelse varetages af turistchef Liselotte Nis-Hanssen

VisitSilkeborgs turismestrategi 2017 - 2022
Vedtægter for foreningen VisitSilkeborg
VisitSilkeborg generalforsamling