Landskabet i og omkring Silkeborg - Søhøjlandet

Landskabet i og omkring Silkeborg - Søhøjlandet er helt unikt. Den store variation af landskabstyper gør, at du aldrig kommer til at kede dig. Alt efter hvilken rute du vælger at gå, cykle eller sejle vil du opleve at naturen langsomt forandrer sig omkring dig - fra hedestrækninger til frodige skove. Find alle vandreruter i Silkeborg her

Danmarks største skovområde

Skovområdet ved Silkeborg er landets største med sine 224 km2. Silkeborgegnen mønstrer dermed et imponerende naturområde, der er helt unikt i Danmark.

Skovene er specielt præget af bøge- og egeskov og graner, bl.a. de store flotte douglasgraner. Douglasgraner er blandt verdens højeste træer, og også i Danmark har de højderekorder. De centrale dele af skovene er endvidere højland, der afgrænses af stejle skrænter og flade smeltevandssletter.

Den unikke sammensætning af træer tiltrækker hvert år mange forskellige fuglearter. Specielt sortspætten og flagspætten kan ses hyppigt, men også grønspætten kan træffes. De store nåleskovsområder er også ideelle som yngleplads for den meget sjældne nøddekrige. Sandsletterne er velegnede til krybdyr, hvor både hugorm, skovfirben og stålorm er almindelige i lysninger og langs vejene.

Silkeborgsøerne og Gudenåen

I Silkeborg - Søhøjlandet kan du finde Danmarks længeste vandløb - Gudenåen, 158 km, og landets største søområde. Der er i alt 51 søer og mere end 500 km vandkant. Den unikke sammensætning af de mange søer og muligheden for at sejle fra Gudenåens udspring i Tinnet ved Vejle til Randers er en af hovedårsagerne til, at friluftsenthutiaster hvert år farer til for at ro i kano- og/eller kajakture, svømme eller lystfiske.

Slåensø, Danmarks reneste sø, er også placeret i Sillkeborg - Søhøjlandet. Vandet i søen kommer udelukkende fra regnvand og de nært liggende kilder. Grundet sin unikke komposition har Slåensø dermed en rig flora af vandplanter som åkander, vandaks, blærerod og bukkeblad.

I nærheden af Slåensø ligger desuden Almind Sø, som er en af de reneste søer i Danmark. Almind Sø er placeret i et smukt naturområde, hvilket også er årsag til, at netop denne sø er specielt populær blandt badegæster. Man kan hoppe i søen fra tre store badeområder med dertilhørende badebroer.

Himmelbjerget

Det danske nationalmonument Himmelbjerget og den omkringliggende natur skal opleves. Området blev fredet i 2014 og blev dermed gjort til en del af den danske kulturarv.

'Bjerget' rejser sig, med sin top, 147 m op over havets overflade og er dermed et af Danmarks højeste punkter. Geologisk set er der faktisk tale om en såkaldt falsk bakke, idet skråningen er dannet ved, at isen i istiden har fjernet jord i den tunneldal, der senere blev til Julsø. Gennem den danske historie har man troet at Himmelbjerget var Danmarks højeste punkt, hvilket også var årsag til at forfatteren Steen Steensen Blicher gjorde stedet til et nationalt samlingspunkt i 1839 med Himmelbjergsfesten.

Man kan idag sejle med rutebåde til Himmelbjerget både fra Ry og Silkeborg eller tage turen i bil, på cykel eller til fods. Fra Silkeborg kan man sejle med Hjejlen, verdens ældste originale kulfyrede hjuldamper i drift. Hjejlen blev indviet i 1861 under overværelse af Kong Frederik VII.

Læs mere om Himmelbjerget her

Læs mere om Hjejlen her