Spredt i landskabet findes spor efter Midtjyllands spændende fortid. Nogle kan stadig ses, mens andre er skjulte under jorden. Sporene findes overalt fra det åbne vestjyske landskab og den barske kystlinje, henover det midtjyske skovklædte Søhøjland til fjorde, bakker og klinter på Djurslands næse. Til alle tider og i alle områder har mennesket levet og sat sine aftryk.

Her findes tusinder af års historier om menneskers liv gennem utallige slægtled:

  • Tonstunge stenmonumenter rejst over elskede slægtninge.
  • Moser med ofrede pragtkøretøjer, velbevarede moselig, nedlagte våben og knuste kranier.
  • Jordvolde omkransende fredelige marker eller rejst som beskyttende fæstninger.
  • Runesten med navnene på udødeliggjorte sønner, mødre, fædre og brødre
  • Klosterruiner beliggende, som perler på en snor langs søer og åer.

Guder & Gåder viser vej til nogen af disse unikke steder i det lokale landskab, hvor der er gådefulde, mystiske eller særlige historier at fortælle. 

Læs mere om kulturruten Guder & Gåder