Fotokontrakter

Det skal altid fremgå skriftligt, hvem der har rettighed til at bruge hvilke billeder. Nedenfor finder du forskellige fotokontrakter, som du kan anvende til sikring af, at de billeder, du har taget eller fået og giver videre, kan anvendes i markedsføringsmæssige sammenhænge.


Fotokontrakt mellem VisitSilkeborg og dig som produktejer

I flg. dansk lovgivning og VisitDenmark skal de billeder, du sender til VisitSilkeborg, være sikret, før vi kan bruge dem i markedsføringsmæssige sammenhænge på vores digitale platforme og i vores tryksager - også selvom det er din virksomhed, der er på billederne. Hvis ikke, kan fotografen forlange betaling for brug af billederne, og det er fotografen, som fastsætter prisen. Det er derfor vigtigt, at du selv har taget billederne eller skriftligt har fået tilladelse til at bruge billederne. 

Vi beder derfor alle partnere af VisitSilkeborg om at underskrive og returnere en fotokontrakt til os som sikkerhed for at vi kan bruge billederne i markedsføringsmæssige sammenhænge. Kontrakten er gældende for de nuværende og fremtidige videoklip og billeder, du sender, fra din virksomhed til VisitSilkeborg.

Du kan downloade fotokontrakten mellem VisitSilkeborg og dig som produktejer her...

Send venligst den underskrevne fotokontrakt til:

VisitSilkeborg
Østergade 13
8600 Silkeborg
E-mail: info@silkeb... 

Fotokontrakt mellem fotograf og dig som produktejer

I flg. dansk lovgivning skal de billeder, en fotograf har taget for dig, altid være sikret, før du kan bruge dem - også selv om det er din virksomhed, der er på billedet. Hvis ikke, kan fotografen forlange betaling for brug af billedet, og det er fotografen, som fastsætter prisen. 

Du kan her downloade en fotokontrakt, som kan være gældende mellem en fotograf og dig som produktejer...

Bed fotografen om at underskrive fotokontrakten og opbevar den godt i din virksomhed.

Fotokontrakt mellem en model/privat person og dig som produktejer

Når du eller en ekstern fotograf tager et billede fra din virksomhed, og der på billedet optræder en eller flere personer, hvis ansigt(er) tydeligt kan ses og genkendes, skal du i følge dansk lovgivning sikre personernes underskrift, således at billederne kan bruges, når du markedsfører din virksomhed. 

Du kan her downloade en fotokontrakt, som kan være gældende mellem en model/en privat person og dig som produktejer...

Bed modellen/personen om at underskrive fotokontrakten og opbevar den  godt i din virksomhed.

Del denne side