Krabbes Grønne Ring

Krabbes Grønne Ring er opkaldt efter Christopher Krabbe (1833-1913), som var by- og herredsfoged i Kjellerup.
Han tog bl.a. initiativ til en byplanvedtægt for Kjellerup, som dermed blev den første by uden for købstædernes række, som havde en sådan. Og da Kjellerup måske kunne vokse sig status af købstad, burde byen have et grønt anlæg, mente han. På Krabbes initiativ blev dalen nordvest for Kjellerup skænket til Plantningsforeningen.

Krabbe tog ind i mellem usædvanlige initiativer for at skaffe penge til at plante træer her. Hans job som herredsfoged var en kombination af at være politimester og dommer. I hvert fald ved én lejlighed blandede han tingene noget sammen: To unge mennesker fra byen havde i fuldskab eller kådhed knækket nogle nyplantede træer i parken. De fik så valget mellem en bøde på 10 kr. med deraf følgende påtegning af straffeattesten. Alternativt kunne de slippe for bøden ved i stedet at indbetale 20 kr. til plantningsforeningen. De valgte det sidste, men Krabbe fik en reprimande for sagsbehandlingen.

Se folder med kort her

Del denne side

Opdateret af:

VisitSilkeborg info@silkeborg.com
 

Kontakt

Adresse

Rundt om Kjellerup
8620 Kjellerup

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.4261622428894
Latitude : 56.287917161593